Web Apps

Ứng dụng web
Dưới đây là 1 số ứng dụng của các nhà cung cấp dịch vụ web nổi tiếng.
Gmail
Check mail ngay trên điện thoại của bạn thật dễ dàng. Ứng dụng Gmail có thể thay đổi ngôn ngữ ứng dụng giống ngôn ngữ máy.
• Phiên bản: 2.0.6
• Dung lượng: 256 KB
Tải về
Google Maps
Trải nghiệm dịch vụ bản đồ nổi tiếng thế giới trên điện thoại Java nào.
• Phiên bản: 2.3.2
• Dung lượng: 414 KB
Tải về
Picasa
Dịch vụ lưu trữ và chia sẻ ảnh của Google.
• Phiên bản: 1.1.0
• Dung lượng: 86 KB
Tải về
Youtube
• Phiên bản: 1.4.7
• Dung lượng: 351 KB

Tải về
Facebook
Vào facebook qua ứng dụng trên mobile để cập nhật nhanh hơn.
• Phiên bản: 2.7.1
• Dung lượng: 131 KB
Tải về
Zingme
Mạng xã hội lớn nhất Việt Nam.
• Phiên bản: 1.1
• Dung lượng: 294 KB
Tải về
Skype
Tận hưởng dịch vụ trò chuyện nổi tiếng Skype của Microsoft.
• Phiên bản: 1.2.11
• Dung lượng: 363 KB
Tải về
Nối
Tham gia mạng xã hội kết bạn.
• Phiên bản: 1.0.0
• Dung lượng: 296 KB
Tải về
© Copyright 2012 by Thịnh-54xd8
Đại Học Xây Dựng

Pair of Vintage Old School Fru